10 aliments rics en calci

Si et pregunten, quins aliments s贸n rics en calci? estem segurs que respondr脿s la llet i altres derivats lactis, com els formatges i els iogurts. Doncs b茅, tens tota la ra贸, encara que no s贸n els 煤nics, existeix una llarga llista de productes que contenen aquest mineral. T鈥檈xpliquem, a continuaci贸, quins s贸n i per qu猫 茅s tan important el calci per al nostre organisme.

Quins aliments tenen m茅s calci?

La llet i els derivats lactis s贸n els aliments amb m茅s calci, per貌 existeixen molts altres. A continuaci贸 enumerem altres aliments que s贸n molt rics en aquest mineral i t鈥檌ndiquem quina 茅s la quantitat que contenen per raci贸. Pren nota!

 • 1 got de llet (250 ml) ens aporta 310 mg de calci
 • 1 porci贸 de formatge semicurat (60 g) ens aporta 459 mg
 • 1 iogurt (125 g) ens aporta 155 mg
 • Un grapat de fruita seca (35 g), especialment les ametlles i les avellanes ens aporten 80 mg i 90 mg, respectivament
 • 1 llauna de sardines ens aporta 390 mg
 • 1 raci贸 de musclos (125 g part comestible) ens aporta 100 mg
 • 1 plat de soja en cru (70 g) ens aporta 170 mg
 • Verdures de fulla verda (200 g): com la ruca (320 mg) o la col kale (300 mg) o br貌coli (186 mg)
 • Llegums (70 mg), especialment els cigrons (100 mg) i les mongetes (80 mg)
 • 15 g de llavors de xia ens aporta 95 mg

Quina 茅s la funci贸 del calci?

Ara que ja saps quins aliments s贸n rics en calci, et volem explicar quines s贸n les funcions d鈥檃quest mineral. En primer lloc, t茅 una funci贸 estructural, 茅s a dir, ajuda a mantenir sans els ossos. D鈥檃ltra banda, el calci permet que els m煤sculs funcionin correctament, aix铆 com els nervis. Finalment, aquest mineral tamb茅 ajuda que la sang circuli de manera normal pels vasos sanguinis.

Aquestes s贸n les quantitats de calci di脿ries que necessita cada grup de persones:

Beb猫s de 0 a 6 mesos 鈥 300 mg/dia

Beb猫s de 7 a 12 mesos 鈥 400 mg /dia

Beb猫s d鈥1 a 3 anys聽 鈥 600 mg /dia

Nens de 4 a 5 anys 鈥 750 mg /dia

Nens de 6 a 9 anys 鈥 800 mg/dia

Adolescents de 10 a 19 anys 鈥 1150 mg /dia

Adults entre 20 i 59 anys 鈥 950 mg/dia

Majors de 60 anys 鈥 1000 mg/dia

Dones embarassades 鈥 1000 mg/dia

Dones lactants 鈥 1000 mg /dia

L鈥檃bsorci贸 del calci

Perqu猫 te鈥檔 facis una idea, quan prenem calci aquest s鈥檃bsorbeix pel nostre cos i passa a formar part dels ossos i de les dents. De totes maneres, aquesta absorci贸 dep猫n del tipus d鈥檃liment. D鈥檃questa manera, quan prenem br貌coli, ruca o cols de Brussel路les, el nostre organisme 茅s capa莽 d鈥檃bsorbir m茅s del 50% del calci d鈥檃quests aliments. En el cas de la llet i els derivats lactis, s鈥檃bsorbeix entre el 30 i el 40%. En el cas dels llegums, la xifra passa al 20-30% i finalment, la fruita seca i llavors tenen una absorci贸 del 10-20%.

Ara que ja saps per qu猫 茅s tan important el calci i quines s贸n les fonts d鈥檃quest mineral, assegura鈥檛 que consumeixes di脿riament la quantitat recomanada.


Es presenten els primers resultats del projecte Foodwaste for Foodpack per promocionar l鈥檈conomia circular

 • Participen les empreses Ametller Origen Obradors SL, Delafruit, Cobeveragelab, Samtack i Gr谩ficas Salaet, Zona Franca i Mercabarna, IRTA i els grups de recerca BIMATEC i LEPAMAP de la UdG i el Packaging
 • Foodwaste for Foodpack permetr脿 millorar l鈥檈fici猫ncia dels recursos i reduir la generaci贸 dels residus.

L'objectiu general del projecte pilot innovador Foodwaste for foodpack per part dels Grups Operatius de l鈥橝ssociaci贸 Europea per a la Innovaci贸 茅s valoritzar materialment els residus provinents de la ind煤stria de transformadora de fruites i hortalisses com a recurs per obtenir un material d'envasament per a la ind煤stria agroaliment脿ria a base de fibres i l鈥檃profitament del residu generat per les empreses transformadores de fruites i hortalisses, convertint-lo en un recurs de proximitat per al sector del packaging que ofereixi una alternativa a l'煤s de mat猫ries primeres verges com el pl脿stic i la cel路lulosa.

Els primer pas del projecte, en el qual Ametller Origen Obradors, Delafruit i Cobeveragelab, han tingut un paper important, ha estat la selecci贸 de residus provinents de fruites i hortalisses per posteriorment obtenir els materials d鈥檈nvasament a base de fibra. Amb aquesta mat猫ria, IRTA ha recopilat la informaci贸 necess脿ria per a con猫ixer el proc茅s productiu per a l鈥檕btenci贸 de sucs de fruita i hortalisses provinents de Delafruit, cremes i sopes d鈥檋ortalisses d鈥橝metller Origen Obradors i els residus que se鈥檔 deriva.

Els seg眉ents passos van consistir en proves d鈥檃ssecat dels residus proporcionats adaptats en funci贸 de la disponibilitat de residus en cada moment i enviats a l鈥橧RTA per ser sotmesos a un estudi d鈥檈stabilitat, que actualment s鈥檈st脿 realitzant, 聽per dur a terme un pre-tractament dels residus a petici贸 de la UdG, en funci贸 de les necessitats del material.

Per la part dels grups de recerca BIMATEC i LEPAMAP de la Universitat de Girona s鈥檈st脿 obtenint el material a base de fibra d鈥檜n 75% provinent de residus de sucs de fruita i hortalisses, amb la col路laboraci贸 de Samtack per proporcionar el material org脿nic per unir aquestes fibres.

La seg眉ent fase del projecte ser脿 la d鈥檈xploraci贸 de les aplicacions dels materials a base de fibra provinent de residus com a envasos pel sector agroalimentari per identificar els usos i els usuaris potencials.

El resultat esperat de Foodwaste for Foodpack 茅s la creaci贸 i el disseny d鈥檜n prototip d鈥檈nv脿s agroalimentari obtingut a nivell pilot a partir del material fibr贸s provinent de residus, realitzat a les instal路lacions de Gr脿fiques Salaet.

Foodwaste for foodpack聽茅s un projecte pilot innovador finan莽at pel Programa Grups Operatius de l鈥橝ssociaci贸 Europea per a la Innovaci贸 (AEI) en mat猫ria de productivitat i sostenibilitat agr铆coles (operaci贸 16.01.01 del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014-2020).聽El projecte pilot tracciona la ind煤stria agroaliment脿ria en la seva transici贸 cap a una economia circular que redueixi la pressi贸 sobre el medi ambient, millori l鈥檈fici猫ncia dels recursos, redueixi la generaci贸 de residus i, alhora desenvolupi una alternativa que permeti encarar l鈥檈levada pressi贸 legislativa i fiscal a les que haur脿 de fer front el sector.

鈥淧rojecte finan莽at a trav茅s de l'Operaci贸 16.01.01 de Cooperaci贸 per a la innovaci贸 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022鈥


Ametller Origen s鈥檃dhereix al Comprom铆s Europeu del Pollastre

Ametller Origen, companyia d鈥檃limentaci贸 especialitzada en productes frescos i elaborats de qualitat, s鈥檃dhereix al Comprom铆s Europeu del Pollastre amb l鈥檕bjectiu de seguir contribuint en la millora de les condicions de cria del pollastre, en l铆nia amb la seva estrat猫gia de sostenibilitat de promoure uns h脿bits de vida m茅s saludables i sostenibles. Actualment, la companyia t茅 certificada des del 2021 tota la carn de pollastre, aix铆 com vedella, vedella ecol貌gica, xai, conill, porc i gall dindi, amb el segell Welfair TM de Benestar Animal. Tanmateix, compta tamb茅 amb aquesta certificaci贸 en la categoria d鈥檕us.

Aquesta iniciativa aplica al 100% de pollastre fresc, congelat i aquells productes que continguin m茅s del 50% d'ingredient de pollastre de marques pr貌pies i t茅 com a requisits complir tota la normativa europea sobre benestar animal, garantir la reducci贸 de la densitat de pollastres per metre quadrat, millorar les condicions mediambientals d鈥檕n viuen els animals (la qualitat de l鈥檃ire, la il路luminaci贸 i el terra de palla), canviar les races de creixement r脿pid per les de lent, m猫todes d鈥檃tordiment m茅s humanitaris i compliment de les mesures anteriors a trav茅s d鈥檃uditories.

Actualment, la companyia ja compleix amb m茅s de la meitat d鈥檃quests punts i es compromet a treballar juntament amb els seus prove茂dors per complir la resta de requisits abans de 2026.


Ametller Origen participa en un projecte per disminuir l鈥櫭簊 de pl脿stic en l鈥檈nvasat dels productes de IV Gamma

El pl脿stic 茅s el material m茅s utilitzat per a l'envasat d'aliments, donat que 茅s barat, que t茅 m煤ltiples formes i usos i que mant茅 la qualitat organol猫ptica dels aliments. No obstant aix貌, aquest material no es degrada i, per tant, suposa un greu risc per al medi ambient. Aix铆 doncs, la soluci贸 a l鈥櫭簊 de pl脿stic ha de ser transversal, ja que no nom茅s 茅s q眉esti贸 de trobar un material alternatiu, sin贸 de procurar disminuir la quantitat de residus o b茅 incrementar l鈥櫭簊 de reciclables.

Tanmateix qualsevol soluci贸 haur脿 d鈥檌ncorporar-se al sistema productiu i, per tant, haur脿 de ser compatible amb la maquinaria actual d鈥檈mbalatge i sobretot no haur脿 de suposar cap perjudici per a la fruita i el producte m铆nimament processat de forma que mantingui el producte de forma similar al que faria l鈥檈nv脿s de pl脿stic.

Des d鈥橝metller Origen s鈥檋a quantificat l鈥櫭簊 d鈥檈nvasos de pl脿stic per difernets productes de IV gamma i s鈥檋an estudiat estrat猫gies per a la gesti贸 i la reducci贸 d鈥檃quests envasos. Posteriorment, s鈥檋an avaluat i seleccionat alternatives al pl脿stic per verificar que els envasos alternatius proposats eren capa莽os de mantenir les caracter铆stiques i la qualitat i vida 煤til del producte de IV Gamma.

Pots llegir la fitxa completa del projecte aqu铆.

鈥淧rojecte finan莽at a trav茅s de l'Operaci贸 16.01.01 de Cooperaci贸 per a la innovaci贸 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020鈥

 


Ametller Origen participa en el projecte d鈥檃valuaci贸 i validaci贸 de sistemes de desinfecci贸 alternatius a l鈥檋ipoclorit de sodi en ind煤stries de IV gamma

La creixent demanda per part del consumidor d鈥檃liments convenients, d鈥檃lt valor nutricional i segurs, ha impulsat els 煤ltims anys l鈥檌ncrement del consum d鈥檃liments de IV gama, llestos per a consumir o cuinar i que mantenen les seves propietats nutricionals i de frescor.

Durant el processat d鈥檃quests productes, no hi ha cap etapa que garanteixi la total eliminaci贸 dels microorganismes presents, essent l鈥檈tapa de desinfecci贸 l鈥櫭簄ica en la que es pot reduir la contaminaci贸 microbiol貌gica per garantir-ne la seguretat. Actualment, el desinfectant m茅s utilitzat 茅s el clor, en forma d鈥檋ipoclorit de sodi, per貌 darrerament des d鈥橝metller Origen obradors s鈥檈stan investigant altres alternatives a l鈥檋ipoclorit s貌dic, per exemple l鈥檕z贸, el di貌xid de clor, 脿cid perac猫tic, entre altres.

Pots llegir la fitxa completa del projecte aqu铆.

* Projecte finan莽at a trav茅s de l'Operaci贸 16.01.01 de Cooperaci贸 per a la innovaci贸 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020


Ametller Origen participa en el projecte VALACTICAT, impulsat pel Cl煤ster Foodservice i coordinat pel centre tecnol貌gic Eurecat

Ametller Origen 茅s una de les empreses que participa en VALACTICAT, un projecte pilot per a la valoritzaci贸 del s猫rum lacti en ind煤stries aliment脿ries catalanes. VALACTICAT ha estat impulsat pel Cl煤ster Foodservice i coordinat pel centre tecnol貌gic Eurecat.

En el cas d鈥橝metller Origen, hi ha potencial per substituir uns 996 litres de llet per xerigot concentrat setmanalment (en postres), la qual cosa evitaria uns 1.800 kg de CO2 i uns 1,5 milions de litres d鈥檃igua.

Pots llegir la fitxa completa del projecte aqu铆.

* Projecte finan莽at a trav茅s de l'Operaci贸 16.01.01 de Cooperaci贸 per a la innovaci贸 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020


Envasos sostenibles

Ametller Origen innova amb el packaging dels plats preparats i peix envasat, eliminant m茅s de 50.000kg de pl脿stic d鈥檜n sol 煤s

 • La companyia d鈥檃limentaci贸, especialitzada en frescos i elaborats de qualitat, substitueix el packaging de la categoria de plats preparats i peix envasat pels envasos sostenibles Halopack, amb el qual s鈥檈limina un 80% el pl脿stic d鈥檜n sol 煤s
 • Aquest nou env脿s sostenible 茅s reciclable, ja que est脿 format per un film de pl脿stic que a茂lla l鈥檃liment i cartr贸 reciclat, que l鈥檜suari pot separar f脿cilment per reciclar-lo
 • Ametller Origen, com a companyia compromesa amb l鈥檃limentaci贸 saludable i la sostenibilitat, substituir脿 tamb茅 a curt termini els envasos de pl脿stic d鈥檜n sol 煤s de la categoria de carn envasada

Ametller Origen, companyia d鈥檃limentaci贸 especialitzada en productes frescos i elaborats de qualitat, fa un pas m茅s en la seva estrat猫gia de sostenibilitat i elimina els envasos de pl脿stics d鈥檜n sol 煤s dels seu lineal. La companyia ha substitu茂t els envasos de la seva l铆nia de plats preparats i peix envasat per un nou env脿s sostenible, el Halopack by Hinojosa.

Es tracta d鈥檜n nou sistema de packaging reciclable, amb el qual s鈥檈limina un 80% el pl脿stic d鈥檜n sol 煤s. El nou env脿s est脿 elaborat amb cartr贸 reciclat i un film de pl脿stic que es troba adherit mitjan莽ant un proc茅s de calor per protegir i a茂llar l鈥檃liment. En aquest cas, el consumidor nom茅s ha de separar el cartr贸 i el film de pl脿stic per dipositar el cartr贸 al contenidor de reciclatge corresponent.

Amb aquest canvi d鈥檈nv脿s, Ametller Origen elimina m茅s de 50 tones de pl脿stic d鈥檜n sol 煤s a l鈥檃ny, corresponents a prop de dos milions d鈥檈nvasos. La companyia ofereix cada dia m茅s de trenta varietats de receptes preparades per consumir al moment com, per exemple, bacall脿 a la catalana, arr貌s negre, pollastre rostit, amanides, pasta, etc.

鈥淎mb aquest nou ecodisseny de l鈥檈nv脿s de plats preparats aconseguim reduir el nostre impacte en el medi ambient, oferint un producte de qualitat amb les m脿ximes garanties i ara m茅s sostenible. Aix貌 suposar脿 un estalvi de m茅s de 50.000 kg de pl脿stic d鈥檜n sol 煤s a l鈥檃ny鈥, afirma el conseller delegat i cofundador d鈥橝metller Origen, Josep Ametller.

Aquest nou env脿s, que es troba ja disponible per a la categoria de plats preparats i peix envasat a totes les botigues f铆siques d鈥橝metller Origen i a la botiga online, es pot posar al microones per escalfar.

Noves fites sostenibles a curt termini

Com a companyia compromesa amb l鈥檃limentaci贸 saludable i la sostenibilitat i en el marc del moviment Fem Cam铆 (femcami.org), Ametller Origen substituir脿 tamb茅 els envasos de pl脿stic d鈥檜n sol 煤s de la categoria de carn envasada. 鈥淪eguint amb el nostre prop貌sit de reduir l鈥檌mpacte de la nostra activitat en el medi ambient i avan莽ar junts cap a un m贸n m茅s saludable i sostenible, estem treballant per poder aplicar el m茅s aviat possible aquest nou sistema sostenible tamb茅 als envasos d鈥檜n sol 煤s per als elaborats carnis, vedella i pollastre鈥, afirma Ametller.

 


Faves, un llegum mil路lenari

Sabies que els romans, els egipcis i els grecs ja cultivaven faves? Aquest llegum verd, font de prote茂nes vegetals t茅 infinitat de propietats nutricionals entre les quals destaquen una gran quantitat de fibra, que t鈥檃juda a millorar la salut intestinal, eliminar toxines i evitar l鈥檈strenyiment.

Alhora, s贸n font de minerals, en particular ferro, essencial per al transport de l鈥檕xigen a la sang i per a formaci贸 de gl貌buls vermells, i potassi que contribueix al bon funcionament del sistema nervi贸s i dels m煤sculs.

Les faves tamb茅 tenen un important contingut en vitamina B3 i B9, indispensable pel bon funcionament del metabolisme, i vitamina C que protegeixen les c猫l路lules contra l鈥檈nvelliment.

Incorpora-les a la teva dieta i gaudeix-les bullides, saltades, escaldades o estofades!

Recorda que el pr貌xim diumenge 25 d鈥檃bril, de 10:30 h a 12:30 h, et portem a l鈥檋ort a collir faves a la nostra finca Can Farigola a Vilanova del Vall猫s! Pots comprar aqu铆 la teva entrada.