Conscients de la necessitat d’un canvi en el model econòmic i productiu, cada cop més empreses, entitats i ajuntaments estan apostant per projectes d’economia circular amb l’objectiu de reduir l’impacte ambiental durant tot el cicle de vida dels productes.

El Penedès Econòmic ha elaborat un reportatge on explica els principals projectes d’economia circular al Gran Penedès, en el qual destaca l’Agroparc com a exemple de primer districte agroindustrial de CO2 negatiu.

Ho pots llegir aquí.