El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha visitat aquest matí els terrenys de l’Agroparc Penedès per conèixer aquest projecte empresarial impulsat per Ametller Origen amb l’objectiu de fer front als reptes del sector agroalimentari a Catalunya.

La visita ha començat a la zona de les Cases Noves de Gelida fins a la masia de Can Mata -una de les tres masies que forma part del projecte-, fent un recorregut al llarg dels diferents terrenys que formen el conjunt de les 258 hectàrees on es projectarà l’Agroparc Penedès.

Posteriorment, el president de la Generalitat i l’equip directiu d’Ametller Origen han mantingut una reunió, a porta tancada, per conèixer de primera mà com serà aquest nou model de producció agroalimentari 100% sostenible i circular. L’arquitecte responsable del projecte, Joan Batlle, soci i director de R+D+I de Batlleiroig, ha explicat la seva implantació territorial que s’ha dut a terme respectant el territori i, sobretot, revaloritzant-lo a partir de la anàlisi històrica i actual de la matriu biofísica, l’agricultura, la connectivitat i el patrimoni.

A continuació, l’equip directiu d’Ametller Origen ha aprofundit en la solidesa econòmica del Grup i en el seu projecte de creixement empresarial previst fins l’any 2030. L’Agroparc Penedès suposarà la creació de més de 3.100 llocs de treball entre directes, indirectes i induïts, una inversió aproximada de 180 milions d’euros i generarà una activitat productiva valorada en més de 300 milions d’euros a partir de l’any 2027, equivalent al 10% del PIB de l’Alt Penedès. El passat 23 de desembre, la Comissió Territorial de Catalunya va informar favorablement sobre el caràcter d’interès territorial del projecte, el que va suposar el tret de sortida de la tramitació administrativa i urbanística d’aquesta iniciativa. Cal destacar que va ser el primer cop que la Comissió Territorial de Catalunya va informar favorablement sobre un projecte d’interès territorial promogut per una iniciativa privada.

Durant la reunió, s’ha destacat que els eixos principals de l’Agroparc Penedès -la sostenibilitat, la digitalització i l’economia circular- coincideixen precisament amb els eixos estratègics del European Green Deal que la Comissió Europea exigeix per optar als fons europeus Next Generation.

El president ha agraït al Grup el fet d’impulsar una iniciativa pionera i ambiciosa en el sector agroindustrial que ha de permetre crear un demostratiu del nou paradigma de producció sostenible i circular al país. El conseller delegat i cofundador d’Ametller Origen, Josep Ametller, ha agraït la presència del president en aquesta visita i el suport del govern català en un projecte empresarial de futur que aposta per fer compatible el creixement econòmic amb la sostenibilitat mediambiental i social.