Amb el projecte de l’Agroparc volem donar resposta als escenaris d’emergència climàtica als que ens estem afrontant, amb temperatures extremes, incendis, manca d’aigua, etc. Una situació que, segons apunten els experts, s’anirà agreujant amb el pas dels anys si no actuem.

Com a empresa compromesa des dels seus inicis amb el medi ambient, ens hem posat com a obligació donar resposta a aquesta situació i posar en marxa solucions que ajudin a mitigar l’impacte del canvi climàtic a través de la circularitat i l’eficiència de processos.

En aquest sentit, la innovadora aposta de l’Agroparc respecte a la gestió de l’aigua passa per treure el màxim rendiment de cada litre d’aigua i donar-li el màxim d’usos possibles.

Com en qualsevol altre sector d’activitat econòmica, tal com marca la normativa municipal, l’Agroparc disposarà per a la seva activitat de transformació d’una escomesa nova d’aigua de xarxa, és a dir, de l’aigua necessària per al seu funcionament.

La novetat consisteix en que reutilitzarem aquesta aigua de procés industrial, després de ser depurada, per regar els cultius. En base a la disponibilitat d’aquesta aigua, dimensionarem la superfície d’agricultura tecnificada. La resta de l’espai agrícola es manté tal com està actualment amb conreus de secà, o com a màxim reg de suport, com vinya, fruiters o herbacis, com en qualsevol altre espai agrícola del Penedès.

Marc Bisbal, Responsable de gestió de finques, sostenibilitat i certificació d’Ametller Origen