• Participen les empreses Ametller Origen Obradors SL, Delafruit, Cobeveragelab, Samtack i Gráficas Salaet, Zona Franca i Mercabarna, IRTA i els grups de recerca BIMATEC i LEPAMAP de la UdG i el Packaging
  • Foodwaste for Foodpack permetrà millorar l’eficiència dels recursos i reduir la generació dels residus.

L’objectiu general del projecte pilot innovador Foodwaste for foodpack per part dels Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació és valoritzar materialment els residus provinents de la indústria de transformadora de fruites i hortalisses com a recurs per obtenir un material d’envasament per a la indústria agroalimentària a base de fibres i l’aprofitament del residu generat per les empreses transformadores de fruites i hortalisses, convertint-lo en un recurs de proximitat per al sector del packaging que ofereixi una alternativa a l’ús de matèries primeres verges com el plàstic i la cel·lulosa.

Els primer pas del projecte, en el qual Ametller Origen Obradors, Delafruit i Cobeveragelab, han tingut un paper important, ha estat la selecció de residus provinents de fruites i hortalisses per posteriorment obtenir els materials d’envasament a base de fibra. Amb aquesta matèria, IRTA ha recopilat la informació necessària per a conèixer el procés productiu per a l’obtenció de sucs de fruita i hortalisses provinents de Delafruit, cremes i sopes d’hortalisses d’Ametller Origen Obradors i els residus que se’n deriva.

Els següents passos van consistir en proves d’assecat dels residus proporcionats adaptats en funció de la disponibilitat de residus en cada moment i enviats a l’IRTA per ser sotmesos a un estudi d’estabilitat, que actualment s’està realitzant,  per dur a terme un pre-tractament dels residus a petició de la UdG, en funció de les necessitats del material.

Per la part dels grups de recerca BIMATEC i LEPAMAP de la Universitat de Girona s’està obtenint el material a base de fibra d’un 75% provinent de residus de sucs de fruita i hortalisses, amb la col·laboració de Samtack per proporcionar el material orgànic per unir aquestes fibres.

La següent fase del projecte serà la d’exploració de les aplicacions dels materials a base de fibra provinent de residus com a envasos pel sector agroalimentari per identificar els usos i els usuaris potencials.

El resultat esperat de Foodwaste for Foodpack és la creació i el disseny d’un prototip d’envàs agroalimentari obtingut a nivell pilot a partir del material fibrós provinent de residus, realitzat a les instal·lacions de Gràfiques Salaet.

Foodwaste for foodpack és un projecte pilot innovador finançat pel Programa Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (operació 16.01.01 del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014-2020). El projecte pilot tracciona la indústria agroalimentària en la seva transició cap a una economia circular que redueixi la pressió sobre el medi ambient, millori l’eficiència dels recursos, redueixi la generació de residus i, alhora desenvolupi una alternativa que permeti encarar l’elevada pressió legislativa i fiscal a les que haurà de fer front el sector.

“Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022”