Existeixen diferents maneres de classificar les carns i una de les més populars, que s’utilitza des d’un punt de vista nutricional, és la de classificar-les entre carn vermella i carn blanca. Saps quina és la diferència entre ambdues, més enllà del seu color? T’ho expliquem tot en el següent article.

Principals diferències entre la carn blanca i la carn vermella

La primera diferència a simple vista és el seu color: la carn vermella és aquella que té un color vermell intens i inclou la carn de vaca, de vedella, de xai, de cabra i de cavall, mentre que la carn blanca té un color rosat suau i inclou les carns d’aus com el pollastre, el gall dindi, el porc i també el conill.

Aquesta classificació es basa en el contingut de mioglobina, una proteïna que conté ferro i que li dona a la carn un color vermell característic. Així doncs, la carn vermella té molta més mioglobina que la carn blanca i, per tant, és més rica en ferro que la segona.

Propietats de la carn i recomanacions de consum

A continuació t’expliquem quins són els beneficis de consumir carn:

  • Elevat contingut en proteïnes d’alt valor biològic
  • Font de vitamines B1 i B2 i, més en concret, de niacina
  • Font de minerals: ferro, especialment la carn vermella, potassi, seleni i zinc.

Respecte al seu consum, la recomanació és menjar un màxim de 3 a 4 vegades carn per setmana i, d’aquestes, la carn vermella un màxim de dos. Pel que fa a la quantitat, aquesta dependrà de l’edat, però les recomanacions se situen entre uns 100 g per als adults, entre 80-125 g per als nens d’entre 10 i 17 anys i 50-70 g per als nens de 3 a 9 anys.